Child of Kamiari Month


เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของเด็กหญิงคันนะวัย 12 ขวบที่เกิดมาเป็นทายาทของทวยเทพ ดูอนิเมะ ครอบครัวของเธอมีภารกิจในการส่งเครื่องเซ่นไหว้จากทั่วประเทศญี่ปุ่นไปยังสถานที่รวมตัวของเหล่าทวยเทพในอิซูโมะ แม้ว่าแม่ของคันนะจะต้องทำภารกิจให้สำเร็จ แต่การจากไปของเธอทำให้คันนะต้องสานต่อภารกิจของแม่ให้สำเร็จ โดยหวังว่าเธอจะได้กลับมาพบกับแม่ที่ตายไปแล้วของเธอในดินแดนแห่งทวยเทพเมื่อสิ้นสุดการเดินทาง

Have any Question or Comment?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *